Sunday, April 02, 2017

Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet

Kannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0003.jpg

Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press MeetKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0001.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0005.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0002.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0008.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0007.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0006.jpgKannada Actress Shama Taj in Denim Shorts at Engineers Movie Press Meet  0004.jpg